Loopbaanadvies

Loopbaanadvies

eigen koers bepalen in een turbulente arbeidsmarkt

Zit ik nog wel op de juiste plek? Hoe kan ik mijn loopbaan verder ontwikkelen, binnen of buiten mijn huidige werkomgeving? Wat zou ik willen of kunnen doen als mijn huidige werk stopt?  Is er een goede balans tussen werk en mijn privé leven? Is dit het werk dat ik tot aan mijn pensioen zou willen doen en zo niet, wat dan?

Zomaar een greep uit de loopbaanvragen die mensen bezig houden in een turbulente wereld van werk met een arbeidsmarkt die doorlopend en in hoog tempo verandert. Beroepen veranderen of verdwijnen, andere professies komen ervoor in de plaats en de (loop-)baan voor het leven is praktisch uitgestorven. De impact van de Corona crisis op bijvoorbeeld mensen in de horeca en evenementensector illustreert deze dynamiek.

Waarom loopbaanadvies

Vandaag de dag is het meer dan ooit belangrijk om na te denken en actief bezig te zijn met je loopbaan. Het helpt je eigen regie te nemen op je loopbaan door tijdig in te spelen op ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, problemen op te lossen of belemmeringen weg te nemen en het voorkomt dat je op enig moment vast komt te zitten in werk dat je niet wil of dat je langdurig buiten het arbeidsproces belandt.

Professioneel loopbaan advies biedt je belangrijke ondersteuning voor een vitale loopbaan, nu en in de toekomst. Door middel van training, feedback, coaching en advies, ben je zelf in staat te bepalen wat je wilt, uit te vinden waar jouw kansen op aantrekkelijk werk liggen en keuzes te maken hoe je jouw loopbaan verder wil ontwikkelen in de richting die jij ambieert.

Loopbaanadvies ondersteunt o.a. bij:

  • het bepalen welk werk echt bij jou past 
  • het ontwikkelen van noodzakelijke loopbaanvaardigheden
  • het vinden van een nieuwe passende baan
  • het analyseren van jouw kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt
  • het vinden van de juiste balans tussen werk en persoonlijk leven
  • het aanpakken van problemen met collega’s of leidinggevenden
  • het voorkomen van stress, spanning en burn-out
  • het ontwikkelen van je loopbaan binnen of buiten je huidige werkplek
  • het effectief presenteren van jezelf op de arbeidsmarkt
  • het aanpakken van persoonlijke belemmeringen (angst, onzekerheid, gevoel van minderwaardigheid)

Hoe gaat het in zijn werk?

Als je belangstelling hebt voor loopbaanadvies, stuur je mij een kort berichtje. Ik bel je dan voor een kort en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis van jouw wensen, behoefte en vragen, maak ik een inschatting van de inhoud, duur en kosten van het programma. 

ik wil een kennismakingsgesprek

 

We starten het programma met het scherp krijgen van jouw loopbaanvraag en de resultaten die je uit het programma wil halen. Regelmatig blijkt namelijk dat de echte loopbaanvraag een andere is dan iemand denkt en het is belangrijk dat boven water te krijgen. Zo kunnen we de tijd en energie steken in zaken waar het werkelijk om gaat.

Vervolgens start een coaching proces waarbij we samen de loopbaanvraag en de mogelijke oplossingen hiervoor verkennen en onderzoeken. Daar waar nodig geef ik je training in de loopbaanvaardigheden die je nodig hebt en nog niet voldoende in huis hebt. Tussen de coaching sessies door spreken we acties af die jij gaat uitvoeren en die je op weg helpen naar het gewenste resultaat. Tijdens dit proces zal ik daar waar nodig feedback en advies geven of suggesties doen. 

Naast de gesprekken, beschik ik over een uitgebreid aanbod van instrumenten, werkvormen, evaluaties en hulpbronnen om jou bij het realiseren van jouw loopbaan ambities ondersteunen.

Het is belangrijk te beseffen dat jij de eigenaar bent van het loopbaan programma. Dat betekent dat jij de inhoud van de agenda bepaalt, dat jij de keuzes maakt, maar bijvoorbeeld ook dat je aangeeft dat een eventuele oplossing niet werkt voor jou. Dit alles maakt jouw loopbaan programma uniek en volledig afgestemd is op jouw wensen en behoefte.

Het programma richt zich in principe op jouw professionele leven. Toch leert de ervaring dat persoonlijke aspecten vaak een belangrijke rol spelen. Als ontologisch coach kan ik je ondersteunen fundamenteel inzicht in jezelf te krijgen zodat je eventuele belemmerende overtuigingen kan veranderen. Ook hier geldt dat jij bepaalt óf en welke persoonlijke aspecten we meenemen in het programma.

Coaching sessies kunnen op locatie of online plaatsvinden. Voor de online sessies gelden voordeliger tarieven.

Over mij

Als loopbaanadviseur neem ik 20 jaar ervaring mee in het ondersteunen van mensen op allerlei niveaus, in uiteenlopende functies en uit allerlei verschillende sectoren. Ik heb voor gerespecteerde adviesbureaus gewerkt in Europa en Latijns-Amerika met mensen met een zeer uiteenlopende professionele en culturele achtergrond

Loopbaanadviseur is helaas (nog) geen beschermd beroep en dat betekent dat iedereen zich loopbaanadviseur mag noemen. Om kwaliteit en professionaliteit te garanderen heb ik mij laten certificeren als Register Loopbaan Professional. Daarnaast heb ik o.a. een internationale accreditatie als Ontologisch Coach. Kijk even op mijn profielpagina als je meer over mij wil weten.

Gesubsidieerd loopbaanadvies

Overheden erkennen inmiddels het belang van loopbaanadvies in de turbulente en dynamische arbeidsmarkt van vandaag. Om mensen te ondersteunen bij hun oriëntatie op de arbeidsmarkt, inzicht te geven in het toekomstperspectief van het huidige werk en de regie te geven bij de ontwikkeling van toekomstige loopbaanmogelijkheden en competenties, bestaan er zowel in België als in Nederland mogelijkheden voor gesubsidieerde loopbaanadvies programma’s.  

Loopbaancheques

Voor mensen die in Vlaanderen of Brussel werken zijn er de Loopbaancheques. Ook grensarbeiders die bijvoorbeeld in Nederland wonen en over de grens werken komen in aanmerking.

Het betreft 2 cheques die je recht geven op respectievelijk 4 en 3 uur professionele loopbaanbegeleiding. Je mag de cheques iedere 6 jaar aanvragen en de belangrijkste voorwaarden zijn dat je 7 jaar (2.555 dagen) werkervaring hebt en dat je (tijdelijk) aan het werk bent als werknemer of zelfstandige op het moment van aanvraag. 

ik wil meer weten over loopbaancheques

 

Ontwikkeladvies Traject – NL leert door

Ook in Nederland worden sinds 2018 met enige regelmaat regelingen voor gesubsidieerd loopbaanadvies aangeboden. De regelingen waren aanvankelijk gericht op werkenden van 45 jaar en ouder, maar zijn vanwege de gevolgen van de Corona crisis opengesteld voor iedereen. In de loop van de tijd zijn ook inhoud en voorwaarden gewijzigd.

De laatste en lopende regeling, ontwikkeladvies traject NL Leert Door, bestaat uit een arbeidsmarkt scan en 4 uur professionele en individuele loopbaan coaching van een erkende loopbaan professional en is voor de deelnemer geheel gratis.

De huidige subsidieregeling is in december 2020 gestart en de 55.000 beschikbare trajecten zijn inmiddels allemaal vergeven. De verwachting is dat er in 2022 een nieuwe regeling geopend zal worden, maar over de startdatum, inhoud en voorwaarden voor deelname is nog niets bekend gemaakt.