De Coaching Sessie – hoe werkt het?

De coaching sessie, hoe werkt het?

Iedereen die het heeft aangedurfd zal weten dat het ontwikkelen van jezelf en het aanbrengen van veranderingen in je leven een heel bevrijdende en bevredigende ervaring kan zijn. Tegelijkertijd hebben de meeste van ons er van te voren ook als een berg tegen op gezien. Reden waarom velen het maken van een afspraak met een coach eerst een tijdje uitstellen voordat ze ermee starten. 

Als mens en coach geloof ik erin dat mensen pas tot echt leren en ontwikkelen komen als zij weten wat hen te wachten staat en zich veilig en vertrouwd voelen. De confrontatie met vragen, situaties en jezelf is inherent bij het leren en het coaching proces, maar ik geloof niet in het forceren van doorbraken. Forceren kan mensen beschadigen en ik betwijfel of de resultaten op termijn duurzaam zijn. Daarom blijf jij als coachée altijd de baas in het coaching proces. Hieronder leg ik uit hoe ik dat aanpak.  

Coaching is in de basis een gesprek tussen twee personen, in dit geval jij als coachée en ik als de coach. Het doel van het coach gesprek is een bepaalde kwestie te onderzoeken en een eigen antwoord te vinden op jouw coachvraag. Zo’n coachvraag kan over van alles en nog wat gaan, denk aan relaties met anderen die niet lopen zoals je zou willen, kwesties die te maken hebben met het werk en het uitoefenen van je functie, vragen over de invulling van je leven, toekomst en ambities of persoonlijke issues waar je mee worstelt. Eigenlijk is alles waarvan jij vindt dat je leven niet loopt zoals je dat zou willen, geschikt als onderwerp voor coaching.

Aan het begin van de sessie zal ik je vragen waar je het over wil hebben en welk resultaat je wil bereiken. Hiermee geven we focus aan de sessie en voorkomen we dat we tijd verliezen aan dingen die niet ter zake doen

Als coachée vertel je vervolgens jouw verhaal bij de coachvraag en zal ik luisteren en gerichte vragen stellen om de situatie te begrijpen en er achter te komen wat je al geprobeerd hebt om deze situatie op te lossen. Hierbij ga ik ook dieper in op jouw manier van zijn, de unieke manier waarop jij naar de wereld kijkt en in dit geval de kwestie waarneemt en interpreteert. Jouw persoonlijke oordelen en overtuigingen kunnen je namelijk helpen, maar net zo goed belemmeren bij het effectief omgaan met bepaalde situaties. 

Door je persoonlijke overtuigingen ter discussie te stellen en je af te vragen of ze nog kloppen en behulpzaam zijn, kan je voor jezelf de ruimte creëren om vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken en nieuwe mogelijkheden te zien om een kwestie op te lossen.

Bij het onderzoeken en evalueren van je overtuigingen, kijken we niet alleen naar je gedachten en manier van praten over het onderwerp (taal), maar ook naar de twee andere manieren waarop een mens uitdrukking geeft aan zijn bestaan, emotie en lichaam. Overtuigingen zitten namelijk niet alleen in je hoofd, maar gaan gepaard met specifieke emoties en zijn voelbaar door een bepaalde spanning of pijn en zichtbaar in je lichaamshouding. Nogmaals jij bepaalt op welke vragen je antwoord wil geven en in hoeverre je jezelf bloot wil geven en ik zal dat altijd respecteren.

Overtuigingen dragen we vaak al lang een leven lang met ons mee. We hebben ze mee gekregen van thuis of ze zijn ontstaan naar aanleiding van gebeurtenissen die indruk gemaakt hebben. Dit maakt dat het moeite kost om objectief naar je overtuigingen te kijken, laat staan dingen te doen die in tegenspraak lijken met je overtuigingen. Om je hierbij te helpen heb ik als coach de beschikking over een groot aantal oefeningen en werkvormen om voor jezelf de ruimte te creëren voor andere gedragsopties. Ook hier is het niet alleen een denk oefening, maar gaan we ook aan de slag met emotie en lichaam. Ik zal je altijd van te voren uitleggen wat ik wil doen, en als je de oefening niet ziet zitten of je er te ongemakkelijk bij voelt, laten we de oefening vallen en zoeken we een andere manier.

Het is belangrijk te beseffen dat een coach geen therapeut, adviseur of consultant is en daarom nooit  diagnose stelt of advies geeft. Ik kan met je meedenken of een suggestie doen, maar er is maar één persoon die kan bepalen op welke manier jij je leven beter kan leven, je werk beter kan doen of je relaties beter kunt vormgeven, en die persoon ben jij. 

Jij bent als coachée altijd de leidende persoon in het gesprek en het proces. Jij bepaalt over welk onderwerp we het gaan hebben, op welke manier je gecoacht wil worden, welke oefeningen je wilt doen en welke acties je gaat ondernemen om een kwestie uiteindelijk aan te pakken. Het is niet belangrijk wat ik als coach de beste oplossing zou vinden, maar wat jij denkt dat voor jou het beste zal werken.

Om een optimaal resultaat uit je coaching sessie te halen zijn dit een paar zaken die helpen:

  • Transparantie – Probeer zo open en eerlijk mogelijk te zijn tijdens de coaching sessie. Maak de zaken niet groter  en ook niet kleiner als ze zijn en probeer geen dingen te verzwijgen of te verzinnen. Hoe meer we het over de situatie hebben zoals deze werkelijk is, hoe beter de mogelijkheden om een passend antwoord te vinden. Geef het aan als je het moeilijk vind om over bepaalde onderwerpen te praten. Je mag van mij verwachten dat ik je respecteer, zonder (voor-)oordelen naar je luister en alles wat je vertelt vertrouwelijk zal behandelen.  
  • Overtuigingen – Ik ga je vragen stellen die je helpen je persoonlijke overtuigingen tegen het licht te houden en er kritisch naar te kijken. Dit kunnen overtuigingen zijn die je al lang meedraagt, maar je belemmeren om bepaalde zaken in je leven effectief aan te pakken. De bereidheid om je overtuigingen grondig te onderzoeken en te her-evalueren draagt enorm bij aan de resultaten die we boeken in het coaching proces, is mijn ervaring. Ik zal je hierbij begeleiden en je vragen stellen om stap voor stap na te gaan welke overtuigingen je behulpzaam zijn in je leven en welke niet. Desalniettemin is het ten alle tijden aan jou om te bepalen wat je met je overtuigingen doet en zal ik jouw keuze altijd respecteren. 
  • Actie – “Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg”. De enige manier om werkelijk iets te veranderen is dingen anders te doen. Nieuwe inzichten en kennis kunnen verhelderend zijn, maar veranderen op zichzelf nog niets. Daarom bepalen we aan het einde van iedere sessie welke acties je gaat uitvoeren. Als je iets te moeilijk vindt of niet ziet zitten, kan je dat aangeven en zoeken we samen naar een alternatief dat wel werkt voor je. 
  • Verantwoordelijkheid – Het eigenaarschap van het coaching proces ligt bij jou. Je mag van mij de houding, vaardigheden en kennis verwachten die bij een professioneel coach horen, maar jij bent uiteindelijk de enige die de beslissing kan nemen om zaken in je leven te vertellen, te onderzoeken en te veranderen. Voel je daarom ook echt de baas van het proces en geef het onmiddellijk aan als de coaching op de een of andere manier niet loopt zoals jij dat wil.

Coaching sessies duren in de regel niet langer dan 1,5 uur en vinden idealiter iedere 2 a 3 weken plaats. Uitzonderingen daargelaten, zijn zo’n 5 sessies voldoende om een coachée met zijn issue te helpen. Aan het einde van iedere sessie worden afspraken gemaakt over de acties die jij gaat ondernemen.

Als coach houd ik mij aan de professionele, ethische en gedragscodes van de International Coach Federation (ICF) en de International Association for Ontological Coaching (AICO) .