Organisaties

Organisaties

Internationale studies laten zien dat ongeveer 70% van de veranderingsprocessen binnen organisaties hun doelstellingen niet halen. De reden hiervoor ligt niet zozeer in het ontwerp en de implementatie van de verandering, maar in het niet voldoende betrekken van medewerkers bij het veranderingsproces en de weerstand die daaruit voortvloeit.

Het toont eens te meer aan dat betrokken en gemotiveerde medewerkers de organisatie bezieling geven en voor betere resultaten zorgen.  

Consultancy op ontologische basis geeft inzicht in het menselijke aspect van de organisatie en helpt deze te veranderen samen met uw mensen en in lijn met de doelstellingen.