verhaal

Worden wie je wilt zijn

Worden wie je wilt zijn.

Lange tijd heb ik gedacht dat jezelf veranderen een kwestie van lange adem was. Van 2 stappen vooruit en dan weer eentje terug. Iets waarvan je bij voorbaat al de moed in de schoenen voelde zakken. Totdat ik in aanraking kwam met Ontologisch Coachen en ontdekte dat veranderen eigenlijk verrassend eenvoudig is en er niet meer nodig is dan het nemen van een besluit. Een besluit om dingen in je leven op een andere manier aan te pakken.

De ontologie is de wetenschappelijke studie van het menselijk zijn en ontologisch coachen helpt mensen fundamenteel inzicht te krijgen in hun eigen manier van zijn. Deze manier van zijn is voor ieder persoon volstrekt uniek. Door onze opvoeding, waarden en normen of belangrijke gebeurtenissen in ons leven, ontwikkelt ieder mens een eigen kijk op het leven waar we ons gedrag op af stemmen. Dit verklaart waarom bepaalde zaken de ene persoon veel moeite kosten en een ander niet, waarom bepaalde emoties bij de een sterker aanwezig zijn dan bij een ander of waarom het de ene persoon een moeizame relatie heeft met een partner, ouder of leidinggevende, terwijl anderen het juist enorm goed kunnen vinden met diezelfde persoon.

Een ontologisch coach helpt je te ontdekken waarom bepaalde zaken je niet makkelijk afgaan, emoties je in de weg zitten of sommige dingen maar niet willen lukken. Dit heeft namelijk alles te maken met de unieke manier waarop jij de wereld observeert en interpreteert. Deze persoonlijke kijk of observator, zoals dat in de ontologie heet, bepaalt welke mogelijkheden je wel en niet ziet om effectief met een kwestie om te gaan. Vaak is deze manier van kijken deel van een patroon dat je ook in andere aspecten van je leven hetzelfde soort problemen oplevert. Iemand die bijvoorbeeld moeite heeft om anderen te vertrouwen, zal hierdoor moeilijkheden kunnen krijgen met zijn collega’s op het werk, maar net zo goed met zijn partner of vrienden.

Op het moment dat het probleem vanuit een ander perspectief gezien wordt, ontvouwen zich als vanzelf nieuwe en vaak effectievere mogelijkheden om zo’n kwestie op te lossen. Mogelijkheden die eerder niet konden worden waargenomen.

Een voorbeeld

Sven is teamleider en een van zijn mensen is te laat met het sturen van belangrijke documenten, die hij dringend nodig heeft voor een klant. Sven’s interpretatie is: “Wat een onbetrouwbare gast is dat toch! Hij is nooit op tijd met die documenten en wie mag het straks weer goed te maken met de klant? Ik ben echt helemaal klaar met hem!” Sven raakt al bij voorbaat gefrustreerd en wordt boos op deze collega. Wanneer hij de hem aanspreekt, ontstaat er al snel een conflict met nog meer boosheid en frustratie als gevolg. Het goed oplossen van deze kwestie is nog verder weg dan het al was en dit conflict zal zich in de toekomst gemakkelijk kunnen herhalen.

Sven kan ook op een andere manier naar deze situatie kijken, bijvoorbeeld: “Goh wat raar dat hij die documenten nog niet heeft opgestuurd. Hij weet hoe belangrijk die voor mij zijn. Wat zou er gebeurd zijn?”. Deze interpretatie zal een geheel andere emotie oproepen, bijvoorbeeld nieuwsgierigheid of ongerustheid. Hierdoor zal Sven ook andere mogelijkheden zien om de kwestie op te lossen. Hij gaat niet uit van de schuld van zijn collega en zou hem belangstellend kunnen vragen of er iets gebeurd is of dat hij het druk heeft gehad. Een conflict zal waarschijnlijk achterwege blijven en de kwestie kan worden opgelost.

In dit voorbeeld blijkt Sven’s collega een heel legitieme reden waarom hij de documenten niet heeft opgestuurd. Sven had namelijk wel om de documenten gevraagd, maar vervolgens niet de beloofde email verstuurd met de details en de datum waarop hij die nodig had. De collega had aangenomen dat Sven de documenten niet meer nodig had, iets dat wel vaker gebeurde.

Uit dit voorbeeld blijkt duidelijk hoe belangrijk onze observator, onze persoonlijke kijk, is bij het oplossen van kwesties op het werk of in ons persoonlijke leven. Het probleem is dat onze observator en manier van reageren op situaties vaak al voorgeprogrammeerd is. Sven reageert op veel situaties door de schuld bij anderen te leggen, raakt hierdoor snel gefrustreerd en komt vaak terecht in conflicten met zijn mensen. Hij is hier al eens op aangesproken door zijn leidinggevende, maar het lukt Sven maar niet om uit dit patroon te komen.

Het gesprek met een ontologisch coach helpt Sven meer inzicht in zichzelf te krijgen. Sven’s vader blijkt een autoritaire man te zijn die Sven vaak de schuld gaf en hij heeft deze manier van doen van zijn vader overgenomen. Sven had de overtuiging dat een andere aanpak, zoals het luisteren naar anderen of toegeven dat hij iets fout gedaan had, hem zwak zou maken en zijn autoriteit als leider zou aantasten. Ook blijkt dat deze houding Sven niet alleen problemen oplevert binnen zijn team, maar ook met zijn vriendin en puberende kinderen.

Op het moment dat Sven openstaat voor een andere kijk op de kwestie, openen zich ook nieuwe mogelijkheden om deze op te lossen. Voor Sven is het bijvoorbeeld heel moeilijk om ergens zijn excuses voor aan te bieden, maar nu beseft hij dat deze houding juist conflicten en meer frustratie veroorzaakt. Vooral ook met de mensen van wie hij juist veel houdt zoals zijn vriendin en kinderen.

Sven besluit om het teamlid zijn excuses aan te bieden. Samen met zijn coach ontwerpen ze een conversatie die deze kwestie op een effectieve manier zou moeten aanpakken. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat hij gaat zeggen, maar ook voor de juiste emotie en lichaamshouding. Daarna wordt het gesprek geoefend met behulp van een zogenaamde lege stoel.

Sven’s verandering is dat hij voor het eerst van zijn leven excuses voor iets heeft gemaakt. Op zich geen big deal zouden sommigen zeggen, Sven had dat al veel eerder kunnen doen. Maar Sven’s overtuigingen zaten hem zodanig in de weg, dat die hem dat verhinderden. Door zijn overtuigingen ter discussie te stellen en het besluit te nemen zijn excuses te maken aan zijn collega, veranderde Sven’s manier van zijn. Hij is niet langer de man die geen excuses aanbiedt en opent zo mogelijkheden om op een andere manier met zijn collega’s om te gaan, maar ook met zijn vriendin en kinderen. Kortom, hij neemt het besluit om dingen anders te gaan doen en zet een eerste stap om de persoon te worden die hij wil zijn.

Het verhaal van Sven is gebaseerd op waargebeurde persoonlijke situaties, namen en context zijn veranderd om de privacy te waarborgen.

Cees van der Lee is internationaal gecertificeerd als ontologisch coach en ondersteunt individuen, teams en organisaties bij het identificeren en wegnemen van belemmerende overtuigingen die hen verhinderen te worden wie zij willen zijn.

Wil je net als Sven worden wie je wilt zijn? Is er een kwestie op het werk of in je persoonlijke leven waar je niet uit komt, ook al zou je dat graag willen? Wil jij jezelf ook bevrijden uit belemmerende patronen? Neem dan contact met mij op. Met ontologisch coachen kunnen al snel resultaten geboekt worden, soms al in een enkele sessie.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.